Mærket Rensdyr

Satellitsporing af rensdyr

I foråret 2008 har i alt 40 rensdyr fået halsbånd med GPS-satellitsendere i området fra Akia til Maniitsoq (se kort herunder).

Halsbåndet har en automatisk udløsningsmekanisme, så det falder af på en bestemt dato efter to års undersøgelser. Grønlands Naturinstitut kan spore og indsamle halsbåndene uden at skulle genfange dyret.

Rensdyr monteres et satellithalsbånd.

Projektansvarlig

Christine Cuyler, Grønlands Naturinstitut og Peter Aastrup, DMU.

Rensdyr med satellithalsbånd. Halsbåndet falder selv af, og kan spores af Grønlands Naturintsitut.

Projektperiode

Foråret 2008 indtil sommeren 2010. Det er forbudt at skyde rensdyr med halsbånd (ihht. hjemmestyrets bekendtgørelse). Der udbetales ingen dusør!

Uddrag fra Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på rensdyr:
§ 2. Rensdyr er fredet i hele landet med de i § 3 nævnte undtagelser, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Rensdyr, som bærer en satellitradiosender i et ca. 6 cm bredt orange halsbånd, må uanset bestemmelserne i § 3 ikke gøres til genstand for jagt.

Kort over området Akia-Maniitsoq hvor de røde prikker angiver positionen, hvor et rensdyr har fået monteret et satellithalsbånd.