Havørn, jagtfalk og vandrefalk

Hoved af død havørn indleveret til Grønlands Naturinstitut. Foto: Lars Maltha Rasmussen

Gennemlysning af en død Havørn indleveret til GN. Ørnen er død af skud. Man kan se i alt 15 hagl som mørke pletter. Foto: Lars Maltha Rasmussen

Hvis du finder en død havørn, jagtfalk eller vandrefalk eller en anden totalfredet fugl i naturen skal du aflevere den til Grønlands Naturinstitut, hvis du ikke lader den ligge. Alle fugle, der ikke har jagttid er totalfredet.

Jfr. Hjemmestyrets bktg. nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle § 17. Stk. 4. skal “Dødfundne eksemplarer af totalfredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut, eller til politiet, der forestår overdragelse til Grønlands Naturinstitut.”

Grønlands Naturinstitut registrer og opbevarer rovfuglene for at foretage undersøgelser af dødsårsag og påvirkning af miljøfremmede stoffer.

Grønlands Naturinstitut modtager dødfunde fugle af andre sjældne arter så fundet kan blive dokumenteret.