Arctic Biodiversity Assesment 2015

En milepæl i viden om arktisk biodiversitet
Den store rapport om arktisk biodiversitet, der kan betragtes som en biologisk encyklopædi, er aktuel i Grønland – forskere fra Grønlands Naturinstitut har haft en finger med i spillet. Naturforvaltere og forskere verden over vil fremover bruge den massive rapport som reference og opslagsværk. Den er med sine knapt 700 sider i A4-format næsten umulig at komme uden om for den, der vil vide noget om arktisk biologisk mangfoldighed – lige fra den mindste bakterie til det største pattedyr.

Læs mere…

Opfølgning på ABA i 2015

  • Notat om finjustering af videnskabelige råd i ABA – “Arctic Biodiversity Assesment” – rapportens afsnit om Arktiske havpattedyr fra Grønlands Naturinstitut
  • Link til en populær udgave om emnet af det anerkendte internationale tidskrift National Geographic
  • Pressemeddelelse om den videnskabelige artikels – opdatering af de videnskabelige råd i ABA – effekt på videnskabelig fora og offentlige medier

Fakta om ABA

  • ABA ”Arctic Biodiversity Assesment” er skrevet med bidrag fra flere end 250 forskere, der er verdens førende inden for hver deres felt
  • Rapportens chefredaktør er seniorforsker fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Dr. scient. Hans Meltofte
  • Det tog næsten syv år at færdiggøre rapporten, som er på knapt 700 sider i A4-format; rapporten foreligger også i en sammenfattende udgave samt et sammendrag til politiske beslutningstagere

CAFF-pressemeddelelser:

ABA i medierne:

Indlæg i Politiken af ABA-rapportens videnskabelige leder og redaktør, Hans Meltofte: