How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rødliste

Scroll ned til Rødliste

Grønlands Rødliste 2018 – Fortegnelse over grønlandske dyr og planters trusselstatus

Udarbejdet af David Boertmann & Christian Bay, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

I samarbejde med Ida Jacobsen, Carsten Egevang, Eva Garde, Kristin Laidre, Aqqalu Rosing-Asvid, Christine Cuyler og Mikkel Sinding alle fra Grønlands Naturinstitut.

Den grønlandske bestand af blisgås er en særlig underart, der kun yngler i Grønland (endemisk). Bestanden er i tilbagegang, hvorfor den vurderes som “moderat truet” (EN). Billedet viser en yngre fugl, som ikke har udviklet den fulde blis endnu. Foto: Carsten Egevang/Arc-pic.com.

Dette er den anden rødliste over grønlandske plante- og dyrearter. Den er bestilt af det grønlandske selvstyre ved Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Arbejdet med udvælgelse og vurdering af de grønlandske arter er udført af Nationalt Center for Miljø og Energi – DCE ved Aarhus Universitet sammen med Grønlands Naturinstitut (GN). Arbejdet blev finansieret af Miljøstyrelsen, i Danmark (MST) via programmet for ’Miljøstøtte til Arktis’(DANCEA) bevilling MST-112-00273.

Rødlistens konklusioner er et resultat af samarbejdet mellem forfatterne og relevante medarbejdere ved GN, og de afspejler ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens eller Departementet for FiskeriFangst og Landbrugs holdninger.

Arktisk leverurt har en meget begrænset og lokal udbredelse i Grønland, og er derfor vurderet som “næsten truet” (NT). Foto: David Boertmann.

Følgende personer har bistået med oplysninger, råd, vejledning, kommentering og gennemlæsning af manuskriptet til denne grønlandske rødliste: Tony Fox, Benoit Sittler, Jannie Fries-Linnebjerg, Knud Falk, Kurt Burnham, Ib K. Petersen, Lars Holst Hansen, Lars Witting, Marijke De Boer, Karl Zinglersen, Peter Schmidt Mikkelsen, Jesper E. Moeslund, Nette Levermann og Amalie Jessen.

Citeres som: Boertmann, D. & Bay, C. 2018. Grønlands Rødliste 2018 – Fortegnelse over grønlandske dyr og planters trusselstatus. – Aarhus Universitet, Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) og Grønlands Naturinstitut.