Udenskærs torsk i Vestgrønland (nord for Julianehåbsbugten)

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs, Vestgrønland Intet fiskeri
Rådgivning 2022 Intet fiskeri

Rådgivning om fiskeri af udenskærs torsk i Vestgrønland er 2-årig. ICES rådgiver fortsat, at der ikke bør fiskes i 2022 og 2023.

Der blev i 2020 og 2021 fanget 100 tons (Figur 3, venstre). Heri er ikke medregnet udenskærs torsk fisket i det indenskærs fiskeri. Data fra de grønlandske og tyske videnskabelige undersøgelser viser, at bestanden af udenskærs torsk har været på et lavt niveau op til starten af 2000. Herefter kom der gradvis flere torsk til området (Figur 3, højre). Siden 2015 er forekomsten af torsk dog faldet – sandsynligvis pga. fiskeri og vandring af gydemodne fisk til Østgrønland/Island. Gydebiomassen af bestanden betragtes som lille.

Der blev ikke gennemført fiskeribiologiske undersøgelser med det tyske Walter Herwig i 2016 til 2019 og i 2021, men området blev dækket af Grønlands årlige undersøgelser, dog ikke i 2021.

Figur 3. Udenskærs torsk i Vestgrønland. Fangster (venstre) og biomasseindeks (højre).

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

 

Torsk i grønlandsk farvand forvaltes i rådgivningsmæssig sammenhæng som tre bestande

Indenskærs Torsk, der gyder i en fjord.
Torsk, der historisk har gydt på bankerne nord for Julianehåbsbugt.
Udenskærs Torsk, der primært gyder på Kleine Banke.
Torsk fra de forskellige områder blandes uden for gydesæsonen. Rådgivningen fra ICES gives for en bestand og ikke for et område.

I 2023 skal alle 3 torskebestande gennem en revurdering af datagrundlaget for rådgivningen (benchmark). Der vil blandt andet blive taget højde for blandingsforholdet imellem de 3 bestande i forhold til geografi.

 

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007