Udenskærs torsk i Vestgrønland (nord for Julianehåbsbugten)

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs, Vestgrønland Intet fiskeri
Rådgivning 2021 Intet fiskeri

Rådgivning om fiskeri af udenskærs torsk i Vestgrønland er 2-årig. ICES rådgiver fortsat, at der ikke bør fiskes i 2022 og 2023.

Der blev i 2020 fanget 103 tons (Figur 3, venstre). Data fra de grønlandske og tyske videnskabelige undersøgelser viser, at bestanden af udenskærs torsk har været på et lavt niveau op til starten af 2000. Herefter kom der gradvis flere torsk til området (Figur 3, højre). Siden 2015 er forekomsten af torsk dog faldet – sandsynligvis pga. fiskeri og vandring af gydemodne fisk til Østgrønland/Island. Gydebiomassen af bestanden betragtes som lille.

Der blev ikke gennemført fiskeribiologiske undersøgelser med det tyske Walter Herwig i 2016 og 2019, men området blev dækket af Grønlands årlige undersøgelser.

Figur 3. Udenskærs torsk i Vestgrønland. Fangster (venstre) og biomasseindeks (højre).

 

Hent hele dokumentet for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO

ICES rådgiver om tre forvaltningsmæssige bestande af torsk i grønlandsk farvand:

Indenskærs Torsk, der gyder i en række vestgrønlandske fjorde.
Udenskærs Torsk, der historisk har gydt på vestgrønlandske banker nord for Julianehåbsbugt.
Torsk, der primært gyder på Kleine Banke ved Østgrønland.
Torsk fra de forskellige bestande blandes uden for gydesæsonen.

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007