Forsker/Seniorforsker søges til Fisk og Skaldyr Afd. Udgivet 12.10.2021

Fiskebestande – Overvågning – Dataanalyse – Rådgivning

Afdelingen for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut (GN) opslår hermed en fast stilling som forsker/seniorforsker indenfor bestandsvurdering af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland. Bestandsvurdering og rådgivning om fiskeressourcer er helt centralt for det grønlandske samfund, fordi fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland.

Hovedarbejdsområder:

 • Kvantitativ dataanalyse, bestandsmodellering.
 • Feltarbejde til søs på GN’s skibe.
 • Forskning og metodeudvikling. 25 % af arbejdstiden er afsat til egen forskning og publicering inden for afdelingens arbejdsområde.
 • Rådgivning af forvaltere, politikere og andre aktører
 • Skriftlig og mundtlig formidling af forskningsresultater på alle niveauer.
 • Deltagelse i årlige internationale arbejdsgruppemøder vedr. vurdering af bestande samt yderligere relevante møder i ICES/NAFO (derfor nogen rejseaktivitet).
 • Undervisning (f.eks. på bachelor-niveau) kan forekomme i op til 2 uger årligt.

Kvalifikationer: Ansøgeren kan være uddannet inden for kvantitativ biologi, eller matematik/statistik og med erfaring i populationsmodellering. Det vil være en fordel at have arbejdet med databaser, f.eks. MS Access. Der lægges vægt på gode formidlingsevner i skrift og tale til forvaltningsmyndigheder, brugere og forskere. Det vil ligeledes være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med forsknings- og moniteringsprogrammer og har deltaget i internationale forskningsfora, rådgivet myndigheder og publiceret i relevante videnskabelige tidsskrifter.

Krav til forsker

 • Har flair for databehandling, og erfaring med dataanalyse f.eks. i R.
 • Erfaring med dataudtræk fra databaser. Erfaring med databaseudvikling f.eks. i Access er en stor fordel.
 • Struktureret tilgang til planlægning og udførelse af moniteringsprogrammer.

Yderligere krav til seniorforsker

 • Dokumenteret relevant forskning indenfor levende marine ressourcer, svarende til seniorforskerniveau.
 • PhD-grad.
 • Solid erfaring med statistisk programmering og dataanalyse (helst i R og helst med populationsmodeller og bestandsvurdering.
 • Dokumenteret erfaring fra arbejde med kvantitative analyser af komplekse databaser.

Vi forventer, at ansøgeren udviser stort fagligt engagement, er fleksibel og grundig, har gode samarbejdsevner, samt lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Kendskab til grønlandske forhold og det grønlandske sprog vil være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overens­komst mellem Grønlands Selvstyre og ansøgerens forhandlingsberettigede organisation.

Bolig: Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personale­boligen er knyttet til ansættelses­forholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere af­hængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personale­bolig, hvorfor der kan forekomme vakant indkvartering (beskattes) – eventuelt i mindre bofællesskaber eller hotellejlig­heder.

Mere information om instituttet på hjemmesiden www.natur.gl eller ved direkte henvendelse til afde­lingschef Helle Siegstad på tlf. +299 361200, e-mail:  helle@natur.gl

Ansøgningsfrist den 12. november 2021

Ansøgning: Tryk på ”send ansøgning