Laboratorie programkoordinator/forskningsassistent Udgivet 05.11.2020

Erfaren laboratorie programkoordinator/forskningsassistent søges til Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut

Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings, rådgivnings og uddannelsesafdeling, hvor der forskes i effekterne af klimaforandringer på både havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund. Sådanne studier er komplekse og involverer en bred vifte af videnskabelige discipliner heriblandt biologi, biokemi og mikrobiel økologi i studier af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr.

Vi søger en erfaren laboratorie programkoordinator / forskningsassistent, som kan indgå i det dynamiske og udfordrende arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, en med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig i dit arbejde, initiativrig, selvmotiverende, og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.
Der forventes noget feltarbejde i stillingen. Det drejer sig primært om prøveindsamling fra større eller mindre skibe. Erfaring med sejlads og arbejde på mindre både er derfor en fordel.

Primære arbejdsopgaver:

  • Planlægning og udførelse af feltarbejde i forbindelse med marine undersøgelser
  • Analysearbejde i samarbejde med afdelingens andre laboranter og forskere
  • Optimering og verificering af analysemetoder
  • Indkøring og kalibrering af nyt udstyr
  • Ansvar for håndtering og bortskaffelse af farligt affald
  • Registrering af kemikalier og sikring af, at sikkerheden i laboratorier er i overensstemmelse med gældende regler
  • Deltagelse i den almindelige drift og vedligeholdelse af laboratoriefaciliteter og -udstyr
  • Assistere gruppens forskere med det eksperimentelle arbejde og prøveindsamling

 

Kvalifikationer:
Der lægges vægt på at ansøger har uddannelse i og erfaring med arbejde i laboratorier, er vant til at samarbejde i et team men samtidig også trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Der lægges speciel vægt på evner indenfor organisering og strukturering i og af laboratorier, samt planlægning og udførelse af det praktiske daglige arbejde i laboratoriet. Vi søger en imødekommende og entusiastisk kollega som har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper.

Om rejseaktivitet:

Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang i forbindelse med projekter, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:                                                                     
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfristen til stillingen er:  30. November 2020
For yderligere spørgsmål kontakt konstitueret afdelingschef Mie Winding miwi@natur.gl eller +299 562601. Du kan finde Grønlands Klimaforskningscenters hjemmeside på www.gcrc.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter via Grønlands Selvstyret her: http://www.naalakkersuisut.gl/job

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.