Programkoordinator/forskningsassistent Udgivet 15.09.2021

Programkoordinator/forskningsassistent søges til Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut

Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings, rådgivnings og uddannelsesafdeling, som forsker i effekterne af klimaforandringer på havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund.

Vi søger en programkoordinator/forskningsassistent, som kan indgå i det dynamiske, udfordrende og sjove arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, en med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig i dit arbejde, initiativrig, selvmotiverende, og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.
Der forventes noget feltarbejde i stillingen, mest prøveindsamling fra større eller mindre skibe. Erfaring med sejlads og håndtering af mindre både er derfor en fordel.

Primære arbejdsopgaver:

  • Planlægning og udførelse af feltarbejde i forbindelse med marin overvågning
  • Udføre analyser i samarbejde med afdelingens laboranter og forskere
  • Optimering og verificering af analysemetoder i laboratoriet
  • Sikre at sikkerheden i laboratoriet er i overensstemmelse med gældende regler
  • Deltage i den almindelige drift og vedligeholdelse af laboratoriefaciliteter -og udstyr
  • Assistere gruppens forskere med det eksperimentelle arbejde og prøveindsamling

Kvalifikationer:
Der lægges vægt på at ansøger har erfaring med arbejde i laboratorier, er vant til at samarbejde i et team men samtidig også trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Der lægges vægt på evner indenfor organisering og strukturering i laboratorier og lager, samt planlægning og udførelse af det praktiske daglige arbejde. Vi søger en imødekommende og entusiastisk kollega som har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper.

Om rejseaktivitet:
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

Ansøgningsfristen til stillingen er: 13. oktober 2021

For yderligere sprøgsmål kontakt afdelingschef Mie Winding miwi@natur.gl eller +299 361200. Du kan finde Grønlands Klimaforskningscenters hjemmeside på www.gcrc.gl.

Send ansøgning her

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.