How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Hotspots for frigivelse af kviksølv fundet i Vestgrønland Udgivet 25.05.2021

Et nyt studie offentliggjort i denne uge i Nature Geoscience viser, at den vestlige del af den grønlandske indlandsis kan være en stor kilde til kviksølv. Der udledes smeltevand med ekstremt høje koncentrationer af opløst kviksølv til de grønlandske fjorde. Denne kilde, som der ikke er taget højde for i de globale kviksølvbudgetter, kan have betydelige konsekvenser for de marine økosystemerne i Arktis.

Kviksølvforurening er et globalt problem, fordi dette grundstof er meget giftigt. Der er tidligere fundet høje niveauer af kviksølv i arktiske organismer, men ingen har vidst, om indlandsisen spiller en rolle som kilde til kviksølv.

Jon Hawkings fra Florida State University og Lorenz Meire fra Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut, har sammen med kollegaer målt kviksølvkoncentrationer i smeltevand fra indlandsisen i tre områder i den vestlige del af Grønland. Koncentrationerne af opløst kviksølv i smeltevandet viste sig at være blandt de højeste registrerede i naturligt vand. De høje koncentrationer af kviksølv fortsætter også ud i fjorden, hvilket medfører risiko for ophobning af kviksølv i det kystnære fødenet og økosystem.

Forfatterne anslår, at smeltevand fra Vestgrønland årligt transporterer op til 42 tons opløst kviksølv ud i havet. Det svarer til ca. 10% af den anslåede globale eksport fra floder til havene, så eksport af opløst kviksølv fra denne region menes derfor at være af betydning på et globalt niveau.

”Kilden til denne store udledning af kviksølv kommer fra grundfjeldets naturlige sammensætning. Resultaterne fra studiet her er kun fra én undersøgelse, så vi kan ikke på nuværende stadie konkludere, om de høje kviksølvniveauer eksempelvis også findes i fisk og pattedyr, eller hvilke konsekvenser det har for mennesker. Desuden har vi kun undersøgt tre lokaliteter, Kangerlussuaq ved Sisimiut og Ameralik og Nuup Kangerlua ved Nuuk”, siger forsker Lorenz Meire fra Grønlands Naturinstitut.

Resultatet af studiet betyder, at der på den lange bane er en risiko for forhøjet kviksølvpåvirkning af mennesker og økosystemer. Der er derfor et stærkt behov for yderligere forskning for at forstå kviksølvdynamikken i afstrømningen af smeltevand fra indlandsis i hele Grønland. Det haster, da Grønlands indlandsis smelter hurtigere og hurtigere, jo varmere klimaet bliver.

 

Link til artikel: https://www.nature.com/articles/s41561-021-00753-w

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker Lorenz Meire, Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut, telefon 361200

Verified by ExactMetrics