Siunertaq

Suliassat Inatsisartut Inatsisaat nr. 6, 8. juni 1994-meersoq naapertorlugu

 • Kalaallit Nunaanni eqqaanilu pisuussutinik uumassusilinnik piujuartitsisumik atuinissamut ilisimatuussutsikkut tunngavissanik pissarsiniarnermik kiisalu avatangiisinik uumassusillillu amerlalluinnartuunerinik isumannaarinninnissamik.
 • Pinngortitaleriffik suliassaqarfimmi iluani Namminersorlutik Oqartussanut siunnersuisartussaavoq.
 • Ilisimatusarnerit inernerinik saqqummiussisarnissamut pisussaaffeqarpoq.

Pinngortitaleriffik pillugu Inatsisartut Inatsisaat tamaat uani atuaruk.

Tamanna tunngavigalugu Pinngortitaleriffiup pingaarnertut anguniagassai

 • Ilisimatuussutsikkut misissuinerit qaffasissumik pitsaassusillit tunngavigalugit siunnersuineq.
 • Silap allanngorneratigut inuillu sunniineratigut pinngortitami pissuseqatigiit uumasoqarfiillu allanngoriartornerannik siumut naliliineq.
 • Pisuussutsit uumassusillit (uumasut naasullu) piujuartussamik atorneqarnissaannik innersuussineq.
 • Avatangiisit uumassusillillu tamat isumannaallisaavigineqarnissaannik innersuussineq.
 • Misissuiffinni najugaqartut inuit ilisimasaat ilisimatuussutsikkut sulinermi ilannguttassallugit.
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni soqutigisaqaqatigiit assigiinngitsut ammasumik isummersoqatigisassallugit, pinngortitamilu pissuseqatigiit pillugit paasissutissiisarnissaq.
 • Sulisunut pissutsit pitsaasut isumannaarsimassallugit suliffeqarfimmilu nunanit tamaneersunik suliffiusup kalaallinik aamma sulisoqarnissaa isumannaassallugu.
 • Suliffeqarfiup tarnikkut timikkulllu isumannaatsuunissaa toqqissisimanartuunissaalu attatiinnassallugu kiisalu piffissamut naleqquttunik avatangiiseqarnissaq, suliffeqarnissaq aammalu ingerlasussanik pitsaasumik piareersaaneq aqutsinerlu isumannaassallugu.
 • Aningaasaqarnikkut atugassat Aningaasanut Inatsimmit aammalu avataanit aningaasaliissutitigut isumannaassallugit.

Anguniakkat piviusunngortinneqassapput sulisut ima sulinerisigut

 • Pisuussutit uumassusillit atorneqarnerat sernissorneqarnerallu pillugu paasissutissanik katersineq, piareersaaneq nalilersuinerlu.
 • Pisuussutinik uumassusilinnik Kalaallit Nunaannut pingaarutilinnik nalilersuinisssaq siunertaralugu ilisimatusarneq.
 • Pinngortitami pissuseqatigiit ineriartornerannik allanngorarnerannillu ilisimatusaatinut peqataassalluni.
 • Kalaallit Nunaanni pinngortitamik atuinermi sakkunik suleriaatsinillu misissuinernut ineriartortitsinermullu suleqataaneq.
 • Ilisimatusarfiit taaneqareersut pillugit nunanut allanut Kalaallit Nunaata pisussaaffii isumagissallugit.
 • Suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni uumassusilinnut Kalaallit Nunaannilu avatangiisit pinngortitallu isumannaarneqarnissaannut pingaaruteqartut, ilisimatusaatigalugu misissuisarnerannik, misissuinerisalu inernerinik nalunaarsuisarnissaq ataqatigiissaarisarnissarlu.

Pinngortitaleriffiup suliakkiissutinut aningaasartuutinik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit aningaasaliissuteqartut makkua sullittarpai:

 • Pisortat suliffeqarfiutaat pisortatigoortumillu ingerlatsiviit
 • Suliffeqarfiit, ingerlatsiviillu namminersortut

Aaqqissuussaneq

Pinngortitaleriffiup siulersuisui suliffeqarfimmut qullersatut akisussaaffeqarput. Siulersuisut qulakkiigassaraat suliffeqarfiup aningaasat atugassarititat Aningaasanut Inatsimmit ukiumoortumik aningaasaliissutaasut iluanni suliassat inatsisitigut aalajangersakkat, sapinngisamik pitsaanerpaamik naammassineqarnissaat.

Siulersuisut sulianut tunngatillugu periaasissanik aalajangersaasarput, ukiumoortumillu suliassanut pilersaarutinik aningaasanullu missingersuutinik akuersisartuullutik.

Siulersuisut katitigaanerat

 • Siulersuisut siulittaasuat nakorsaq Regionslæge Gert Mulvad (Dronning Ingridip Peqqissaavia, Dronning Ingridip Napparsimmavissua)
 • Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Mette Skarregaard Pedersen (Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik)
 • Naalakkersuisoqarfimmi pisortaagallartoq Emanuel Rosing (Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik)
 • Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Nikolai Christensen (Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik)
 • Siulittaasoq Nikkulaat Jeremiassen (KNAPK)
 • Pisortaq Christian Keldsen (Sulisitsisut)
 • Savaatilik Otto Nielsen (Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut – SPS-imi siulersuisuini ilaasortaq)
 • Tappiorannartunik misissuisarfimmi ataqatigiissaarisoq Else Ostermann (sulisut sinniisaat)
 • Nuka Kleemann (Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik) (aalajangeeqataasinnaanani)
 • Lisbeth Schönemann-Paul (Sustainable Fisheries Greenland, SFG) (aalajangeeqataasinnaanani)
 • Pisortaq Josephine Nymand (aalajangeeqataasinnaanani)
 • Attaveqatigiinnermi pisortaq Else Løvstrøm (aalajangeeqataasinnaanani)

Pinngortitaleriffiup ilisimatuussutsikkut Siunnersuisoqatigiivi

Siulittaasoq: Professor Morten Meldgaard

Ilaasortat:

 • Friedrich W. Köster, pisortaq aammalu professor, DTU Aqua
 • Martin R. Nielsen, associeret professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
 • Aviaja Lyberth Hauptmann, Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik.

Aqutsisut

Pisortaq siulersuisunut attaveqartuuvoq ulluinnarnilu instituttip ingerlanneqarnera aqutaralugu avammullu kiinnernermi sinniisuusarluni. Pisortap isumagisassaraa instituttip suliassani naleqquttumik, eqqortumik aammattaarlu ilisimatusarnermik tunuliaqutilimmik suliarisassagai, soorluttaarlu instituttip aningaasaliissutaasunik sippuinaversaarnissaa isumagisassaralugu.

Aqutsisut katitigaanerat

 • Pisortaq Josephine Nymand
 • Immikkoortortami pisortaq Helle Siegstad, Immikkoortortaq Aalisakkat & Qaleruallit
 • Immikkoortortami pisortaq Fernando Ugarte, Immikkoortortaq Miluumasut & Timmissat
 • Ilisimatusartartoq Karl Zinglersen, Avatangiisinut Aatsitassanullu
 • Allaffimmi pisortaq Kathrine Lund Olsen, Allaffeqarfik
 • Immikkoortortami pisortaq Mie S. Winding, Silap Pissusianik Ilisimatusarfik
 • Attaveqatigiinnermut pisortaq Else Løvstrøm, Attaveqatigiinnermut immikkoortortaqarfik

Immikkoortortat marluk aammalu Allaffeqarfiup saniatigut uku immikkoortortaqarfiupput

Silap Pissusianik Ilisimatusarfik Pinngortitaleriffimmut ikkunneqarnikuuvoq.

Ataqatigiissaarinermik allaffeqarfik aqutsisoqarfimmut atorfilittatut atassuteqarpoq, massa logistikkimit suliallit Allaffeqarfiup ataani inissisimasut aammalu IT/Dataenhed Immikkoortortaqarfiup Aalisakkat & Qaleruallit ataanni inissisimasoq.

Angallatit ilisimatusaatit marluusut naalagaat Allaffeqarfiup pisortaanut saaffiginnittartuupput.

Pinngortitaleriffik 60-it missaannik amerlassusilinnik inuup ataatsip suliarisinnaasaasa naatsorsornerannik (Årsværk) suliaqartarpoq Aningaasartuutissanut Inatsisip ataani. Ataavartumik sulisorineqartut imatut agguataarsimapput, pisortatut atorfiit arfineq marluk. Atorfiit allat 70-it ilisimatusartartunik, teknikkeqarnermut allaffissornermullu tunngasunik suliaqartartunik, ilinniartunik ikiortitut atorfeqartitaasunik kiisalu Pinngortitaleriffiup misissuutaani angallammi “Sanna”-mi sulisunik inuttaqarput.

Sulisut allattorsimaffiat

Sulisorineqartut tunngavileriikkamik akissarsiaqartinneqartut saniatiguttaaq institutti avataaninngaanit aningaasalersorneqartunik projektinut sulisoqartarpoq (professorit, ilisimatusartut, PhD-ilinniartut il.il). Pingaarnertut aningaasaliisoralugit Kommisionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) Silap Pissusianik Ilisimatusarfik 75-it missaanni amerlassusilinnik avataaneersunik sulisoqarpoq. Taakkunannga sulisunik allattorsimaffik nutartertuarpoq.