Afdeling for Miljø og Råstoffer

Afdeling for Miljø og Råstoffer består af biologer og ingeniører fra forskerverdenen og fra rådgivende ingeniørfirmaer. Vi beskæftiger os med miljøkemi, miljømikrobiologi, miljømæssige påvirkninger af mine og olieindustrien, jordbundsforurening, og vi underviser.

Afdeling for Miljø og Råstoffer blev oprettet i 2014, efter Grønland hjemtog råstofområdet og ønskede selv at kunne rådgive om miljøspørgsmål i forbindelse med råstoffer. Oprettelsen af afdelingen skete med støtte fra den almennyttige fond Oak Foundation med hovedsæde i Schweiz og VILLUM Fonden i Danmark.

Rådgivning af Grønlands Selvstyre

Afdelingen rådgiver Grønlands Selvstyre om beskyttelse af det arktiske miljø i forbindelse med udnyttelse af undergrunden. Formålet med rådgivningen er at sikre, at landets råstoffer kan kortlægges og udnyttes forsvarligt og bæredygtigt, samtidig med at de levende ressourcer og dermed det traditionelle fødegrundlag for befolkningen ikke belastes. Rådgivningen er baseret på forskning, overvågning og samarbejde med andre institutioner.

Miljøovervågning

Afdeling for Miljø og Råstoffer overvåger det grønlandske miljø – jord, vand, luft, planter og dyr – for at sikre, at miljøbelastende stoffer ikke spredes og påvirker natur og befolkning. Sammen med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet) moniterer vi miljøet ved både aktive og lukkede miner i Grønland. Det gør vi typisk ved at analysere prøver fra vand, og fra dyr og planter i vandet.

Kompetencer

Afdeling for Miljø og Råstoffer besidder en lang række kompetencer:

  • Rådgivning om olie- og mineaktiviteters konsekvenser for det arktiske miljø
  • Vurdering af eksterne licenshaveres rapporter om råstofaktiviteters virkninger på miljøet
  • Udarbejdelse af analyser og rapporter om miljø- og naturforhold i Arktis
  • Risikovurdering af tungmetaller og kulbrinter
  • Monitering af det lav-arktiske miljø
  • Produktion og analyse af terrestriske og marine geografiske data (GIS).

Samarbejdspartnere

Afdeling for Miljø og Råstoffer samarbejder med en lang række universiteter og organisationer, som arbejder med miljørelaterede problemstillinger under arktiske forhold. Af nuværende og tidligere samarbejdspartnere kan nævnes: