Rådgivning Havpattedyr

Havpattedyr

Biologisk rådgivning om havpattedyr

Mange af Grønlands bestande af havpattedyr deles med andre lande og rådgivningen omkring forvaltning af havpattedyr i Grønland afgives gennem videnskabelige komitéer under de relevante internationale organisationer, hvor Grønlands Naturinstitut repræsenterer Grønland.

  • North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO (Alle havpattedyr, bortset fra isbjørn)
  • The International Whaling Commission, IWC (Storhvaler)
  • Joint Commission on Conservation and Management of Narwhal and Beluga, JCNB (Nar- og hvidhval i Vestgrønland)
  • IUCN Polar Bear Specialist Group, PBSG (Isbjørne)
  • ICES/NAFO sælgruppe (Grønlandssæl og klapmyds)

Seneste rådgivning:

Links

NAMMCO
IWC
IUCN-PBSG
ICES
NAFO