Rådgivning Havpattedyr

Havpattedyr

Biologisk rådgivning om havpattedyr

Mange af Grønlands bestande af havpattedyr deles med andre lande og rådgivningen omkring forvaltning af havpattedyr i Grønland afgives gennem videnskabelige komitéer under de relevante internationale organisationer, hvor Grønlands Naturinstitut repræsenterer Grønland.

  • North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO (Alle havpattedyr, bortset fra isbjørn)
  • The International Whaling Commission, IWC (Storhvaler)
  • Joint Commission on Conservation and Management of Narwhal and Beluga, JCNB (Nar- og hvidhval i Vestgrønland)
  • IUCN Polar Bear Specialist Group, PBSG (Isbjørne)
  • ICES/NAFO sælgruppe (Grønlandssæl og klapmyds)

Seneste rådgivning:

2020 Notat: Miljømæssige konsekvenser af Mary River projektet
2019 Høringssvar: Kvoter for hvidhvaler og narhvaler i 2020
2019 Notat om narhvaler i Østgrønland
2019 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2019
2018 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2018
2017 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2017
2017 Re-Assessment of the Baffin Bay and Kane Bassin Polar Bear Subpopulations Executive Summary, Chapter 1-3, Chapter 4-7, Chapter 8-14
2016 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016
2016 Høringssvar vedrørende hvid- og narhval kvoter for 2016
2015 Biologisk rådgivning for nar- og hvidhvaler 2016-2020
2015 Svar til spørgsmål angående forhøjelse af kvoten for narhvalfangst i Tasiilaq i 2015
2015 Notat vedr. ny videnskabelig artikel med anbefalinger for forvaltning af arktiske havpattedyr 
2015 Bidrag til svar om § 37 spørgsmål vedrørende hvid- og narhvaler i Østgrønland
2014 Bidrag til svar til § 37-spørgsmål angående isbjørne i Østgrønland
2013 Bidrag til §37 spørgsmål om hvalrosser
2013 Høringssvar angående forhøjelse af hvalros kvoten for 2013 for Qaanaaq forvaltningsområde
2013 Notat om spækhuggere
2012 Field studies of Seals in South Greenland 
2012 Bidrag til §37 spørgsmål om isbjørne
2012 Bidrag til §37 spørgsmål om narhvaler
2012 Bidrag til §37 spørgsmål om hvalros

2011 Notat vedr. seismik og havpattedyr
2011 Rådgivning vedr. sejlads omkring hvaler. Anbefalede retningslinjer
2010 Notat om sælerne og økosystemet
2010 Rådgivning for bæredygtig fangst på isbjørn
2010 Notat om fangst af pukkelhvaler og hvalsafari
2010 Rådgivning om hvidhval fangster om sommeren og syd for 65 grader Nord
2009 IUCN Polar Bear Specialist Group. Forskning og forvaltning af isbjørne (in english)
2009 Rådgivning om spættet sæl. Dokumentation af første gråsæl i Grønland
2009 JCNB – NAMMCO JWG Report Hvidhval og narhval
2009 Rådgivning om narhval og hvidhval

2009 Proposal for narwhal catches
2008 IWC rådgivning om forvaltning af storhvaler

2008 Notat om spættet sæl
2007 Rådgivning om narhval og hvidhval

2006 Rådgivning om isbjørn
2006 Rådgivning om hvalros

Links

NAMMCO
IWC
IUCN-PBSG
ICES
NAFO