Mærkede Hvaler

Når forskerne skal vurdere antallet af hvaler og hvordan de bliver påvirket af menneskelige aktiviteter og forurening, er det vigtig at få viden om hvor de  vandrer og delbestandenes foretrukne opholdsområder. Satellitsenderne er et nyttigt redskab for forskerne, når de skal indsamle disse oplysninger om hvalerne, også når de opholder sig i den utilgængelige, tætte pakis i det arktiske vintermørke.

Pukkelhval og kaskelot kan også kendes individuelt på deres karakteristiske halemønster og et id-register over pukkelhvaler gør det muligt at indsamle oplysninger om deres vandringer.

Satellitmærkning af hvaler

Hvis du finder en satellitsender fra en hval

Finder du en satellitsender på eller fra en hval, så kontakt Grønlands Naturinstitut. Der kan være værdifulde data i senderen og nogle typer sendere kan genbruges.

Husk at angive:

  • Dit navn
  • Kontakt (email eller telefonnummer)
  • Position på GPS eller bedst mulige beskrivelse af lokaliteten
  • Dato for hvornår billedet er taget.

Grønlands Naturinstituts adresse er:
Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
Boks 570
3900 Nuuk
Tlf: 36 12 00
Email: info@natur.gl

Se herunder oplysninger om de enkelte projekter og se fotos af satellitsendere.

Satellitsporing af narhvaler og hvidhvaler

Forskere har siden 1993 indsamlet oplysninger om narhvalernes bevægelser mellem Grønland og Canada. De første oplysninger blev indhentet fra Melville Bugten i Nordvestgrønland i 1993-1994 hvor 9 narhvaler for første gang blev sporet til deres vinteropholdsområder ved hjælp af satellitsendere. I perioden 1997-1999 blev 17 narhvaler sporet fra Bylot Island, og i 2000-2001 blev 22 narhvaler sporet fra Somerset Island.

Projektperiode: Løbende siden 1993

Projektansvarlig: Mads Peter Heide-Jørgensen

Dykkemålere på grønlandshval og pukkelhval

Dykkemålere (D-tags) påsættes hvaler for at foretage detaljerede registreringer af deres adfærd i nogle timer. D-tags påsættes vha. en lang stang og fastgøres med en sugekop. Efter nogle få timer løsner måleren sig og flyder op til overfladen hvor den vha VHF-signaler kan samles op af forskerne. En D-tag kan genbruges mange gange.

Projektperiode: Løbende siden 2002

Projektansvarlig: Malene Simon

Satellitsporing af storhvaler

Vågehval, finhval, pukkelhval og grønlandshval

Projektperiode: Løbende siden 2000

Type af mærkning: Satellitsender af typen cylinder-tag.

Projektansvarlig: Mads Peter Heide-Jørgensen