Mærkede Hellefisk og Torsk

Biologerne mærker hellefisk og torsk med flere typer mærker, men den mest almindelige er de gule spagettimærker (se foto). På mærkerne står skrevet et nummer og hvis biologerne får dette tilsendt kan vi bl.a. finde ud af hvor langt fisken har vandret og hvor meget den er vokset gennem tiden. Sådanne informationer er meget vigtige for at forstå fiskebestandene.

Ud fra oplysninger fra mærker har biologerne bl.a. fundet ud af at hellefisk kan vandre fra Nordvestgrønland til Flemish Cap i Canada. En distance på mere end 500 km.

Hvis du finder en mærket fisk er det derfor meget vigtigt at du sender oplysningerne til Naturinstituttet så fiskens vandringer og vækst kan følges.

Dusør

Du får en dusør hvis du indleverer et fiskemærke. Dusørens størrelse afhænger af mærkets type og om du også indsender ørestenene fra den mærkede fisk.

  • 150 kr.: Hvis du indleverer mærket sammen med oplysninger om fiskens længde, fangststed og tidspunkt
  • 250 kr.: Hvis du også vedlægger ørestenene fra fisken eller hvis du indleverer hele fisken (med mærke).
  • 400 kr.: Hvis du finder og indleverer en hellefisk der er mærket med et rødt spagettimærke (rødt spagettimærke viser at fisken er mærket med et indvendigt mærke).
  • 500 kr.: Hvis du finder og indleverer en fisk med et elektronisk mærke (se foto).

Rødt spagettimærke og elektronisk mærke.

Øresten udtages ved at snitte lige bag ved hjernen hvor de ligger i hver side (se foto). Øresten bruges af forskerne bl.a. til at bestemme alderen hos fisk.

Udtagning af øresten på torsk.

Placering af øresten på torsk ved hver pil.

Dusør for mærkede hellefisk

Grønlands Naturinstitut og Department of Fisheries and Oceans i Canada har mærket hellefisk i Baffin bugten for at opnå viden om hellefiskens alder, vækst og vandringsmønster.

Mærkerne er lavet af gul eller rød plastik og sat i fisken lige under rygfinnen (som vist forneden).

Dusør udloves

DKK400 for en hel frossen fisk med RØDT mærke sammen med fangstinformation (dato og position).

DKK150– for et GULT (eller rødt) mærke, kun med fangstoplysning.

Kontakt:

Rasmus Nygaard ved Grønlands Naturinstitut, Email: rany@natur.gl, Ph +299 36 12 00, Box 570, 3900 Nuuk, Greenland

Gult spagettimærke, som anvendes til torsk og hellefisk.