Mærkede Isbjørne

Siden 1970’erne er der blevet mærket over tusinde isbjørne i Canada. I Vestgrønland er der siden 1979 også blevet mærket isbjørne – men dog betydeligt færre. Disse isbjørne er mærket med konventionelle, ikke-elektroniske øremærker med en individuel kode.

Mange af disse isbjørne er senere blevet nedlagt i Vestgrønland. Bjørne fra Canada har en kode der begynder med X, mens grønlandsk mærkede har en kode der begynder med D.

Alle de mærkede isbjørne får små plastikmærker i ørerne.

I perioden 1973-1975, og siden 1993 er der desuden blevet mærket ca. 100 isbjørne i Østgrønland. Disse bjørne har også D i koden. Siden slutningen af 1960´erne har norske forskere mærket mange isbjørne på Svalbard. Bjørne mærket på Svalbard har en kode der begynder med N. Gennem årene er nogle få af disse isbjørne fra Svalbard blevet nedlagt i Østgrønland.

I de senere år har Grønlands Naturinstitut også sat små satellitsendere i ørerne på hanbjørne.

Isbjørne tatoveres

Alle de mærkede isbjørne er samtidig også tatoveret med et nummer på indersiden af overlæben i begge sider, for at de senere skal kunne genkendes, også selv om de har mistet øremærkerne.

Nogle isbjørne er også udstyret med forskellige typer af satellitsenderne. Traditionelle halsbåndsendere der kan fungere i mere end to år kan kun sættes på udvoksede hunner, der har en hals der er smallere end hovedet. Hannernes hals er derimod bredere end hovedet, og på hanner er benyttet små 30 g tunge sendere på pelsen og i øret på voksne hanner og unge bjørne.

Grønlands Naturinstitut har i samarbejde med bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser, Norsk Polarinstitut og Havforskningsinstituttet i Tromsø mærket isbjørne med satelllitsendere i Østgrønland i marts 2007 og 2008. Senderne kan sidde på isbjørnene i flere år. De små sendere har dog kun kapacitet til at sende i ca. et halvt år, medens de store halsbåndsendere kan sende i et år.

Bjørnene bliver også tatoveret på indersiden af overlæben. Et N viser at denne bjørn er blevet mærket på Svalbard.

Formålet med mærkningerne

Formålet med mærkningerne er bl.a. er at følge isbjørnenes vandringer og få oplysninger om, i hvilke områder isbjørnene opholder sig på forskellige årstider, og hvordan ændringerne i isdækket påvirker deres udbredelse. Det er nødvendigt med aktuel viden om isbjørnene for at kunne vurdere mulige effekter af olieaktiviteter i havområder, hvor havisen smelter bort.

Hvis du fanger en mærket isbjørn, skal mærkerne sendes til Grønlands Naturinstitut i Nuuk. Der betales 1000 for disse mærker. Har bjørnen mistet øremærkerne, skal man i stedet indsende den lille del af læben med nummeret i en lille pose med almindeligt salt. Der betales i så fald også dusør for dette. For indlevering af nummermærker og sender betales 2000 kroner. Navnet på fangeren, sted og dato for fangsten skal under alle omstændigheder meddeles i hht. bekendtgørelsen for fangst af isbjørn.

Nogle voksne hunbjørne får sat en radiosender om halsen.