Afdelingen for Fisk og skaldyr

Afdelingen for Fisk og Skaldyr har ansvaret for at udarbejde den biologiske rådgivning, der handler om udnyttelse og beskyttelse af de arter, der har størst fiskerimæssig betydning for samfundet. Arbejdet er koncentreret om forskning, overvågning og rådgivning vedrørende rejer, hellefisk, torsk, krabber, lodde, makrel og rødfisk. Afdelingen beskæftiger sig i mindre grad også med arter som stenbider, kammusling og laks.

Rådgivning

Afdelingen for Fisk og Skaldyr anvender data fra både det kommercielle fiskeri og instituttets egne videnskabelige undersøgelser som grundlag for rådgivningen om de marine fiskeriressourcer. Resultaterne af afdelingens dataanalyser fremlægges i internationale videnskabelige organisationer, hvor de vurderes af forskere fra organisationernes medlemslande. Når resultaterne er godkendt, udarbejder afdelingens forskere rådgivningen, som Grønlands Naturinstituttet afleverer til Landsstyret.

Rutineopgaver, rapporter og videnskabelige artikler

Afdelingen for Fisk og Skaldyr udfører en række rutineopgaver som led i det faglige arbejde: Analyse af oplysninger fra logbøger, bestemmelse af alder på fisk gennem aflæsning af øresten, indsamling og analyse af måleprøver fra fiskeriet, undersøgelse af æg fra krabber, analyser af fiskeristatistik og planlægning og gennemførelse af årlige undersøgelser af de grønlandske bestande af rejer, krabber, hellefisk, torsk, makrel, lodde og laks. Derudover planlægger og udfører afdelingen løbende nye forskningsprojekter og udarbejder rapporter, mødedokumenter og videnskabelige artikler samt deltager i internationale møder.

Hydrografiske data til international klimaforskning

Grønlands Naturinstitut indsamler hvert år hydrografiske data, som bl.a. videresendes til internationale databaser til brug for den internationale klimaforskning. Afdelingen for Fisk og Skaldyr varetager en del af dette arbejde i forbindelse med de årlige fiskeriundersøgelser.

Samarbejde med lokale fiskere

Afdelingen lægger vægt på at øge kontakten til hele fiskeriområdet for at forbedre samarbejde og udveksling af viden mellem fiskere, biologer, fiskerikontrollører, jagt- og fiskeribetjente og interesseorganisationer. Afdelingens medarbejdere mødes så ofte som muligt med lokale fiskere for at lære af deres erfaringer med de marine fiskeressourcer og præsentere og diskutere undersøgelsesmetoder, resultater, rådgivning og biologiske spørgsmål. Derudover deltager medarbejderne i seminarer om fiskerispørgsmål og underviser i aktuelle emner.

Deltagelse i internationalt videnskabeligt arbejde

Medarbejderne deltager i det internationale videnskabelige arbejde med forskning og rådgivning om de arter, afdelingen beskæftiger sig med. Afdelingen er repræsenteret i følgende internationale organer:

Der udføres undersøgelser af rejebestanden hvert år.