Strategi og handlingsplan

Foto: Carsten Egevang.

Ifølge loven om Grønlands Naturinstitut er de overordnede opgaver at

  •  tilvejebringe det videnskabelige grundlag for de levende ressourcer i og omkring Grønland, samt for sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed
  • yde rådgivning til Grønlands Selvstyre inden for instituttets arbejdsområde
  • offentliggøre resultaterne af sin forskning

I Grønlands Naturinstituts strategi fastsættes de overordnede mål og en strategi, der gennem handlingsprogrammer vil sikre kvalitet og kontinuitet i instituttets arbejde.

 

Grønlands Naturinstitut har udviklet Strategi- og handlingsplan for perioden 2018-2022 som hentes nedenfor.

Strategiplan for Grønlands Naturinstitut for perioden 2018-2022

Handlingsplan for Grønlands Naturinstitut for perioden 2018-2022