Mærkede Fugle

Ringmærkning af fugle er en måde at undersøge fugles trækbevægelser på og har for flere arter også givet mange andre værdifulde oplysninger om f.eks. dødsårsager, alderssammensætning m.m. Det er viden, der kun er mulig at indsamle i kraft af en aktiv deltagelse fra hele Grønlands befolkning. Mange af de fugle der bliver fundet, er mærket i udlandet.

Genmeld en fugl

Hvis du fanger, finder eller ser en fugl med et mærke, så meddel det til Grønlands Naturinstitut.

Du kan downloade et genmeldeskema her 

Vi vil helst modtage den afklippede fod med mærke(r) på, enten tørret eller pakket i papir, for at undgå forrådnelse.

Skriv til vores postadresse med følgende oplysninger:

  1. Ringnummer og evt. tekst
  2. Fuglens art – hvis kendt eller formodet
  3. Dato og gerne tidspunkt for fundet
  4. Sted – hvor fuglen er fundet – og navnet på nærmeste større, velkendte by samt landsdel
  5. Fuglens tilstand: Levende, død (nylig død eller havde ligget længe), fundet syg eller skadet osv.
  6. Fundomstændigheder: Skudt, kollideret med skib, vindue eller højspændingsledning, syg/skadet og derfor aflivet, dræbt af et andet dyr, fuglen fanget og frigivet, ringnummer aflæst med kikkert/kamera, kun ring fundet, osv.
  7. Finders navn, kontaktoplysninger og konto nummer, så vi kan vende tilbage med ringmærkningsoplysningerne og udbetale eventuel dusør.

Hvis en fugl er mærket med metalring, og nummer og tekst tydeligt kan læses, kan man nøjes med at sende oplysningerne på mail til info@natur.gl. Dette giver ikke dusør.

Ring eller skriv til:

Grønlands Naturinstitut
Kivioq 2, Postboks 570
3900 Nuuk, Grønland
Tlf.: +299 36 12 00

En kæmpe mærkningsindsats

I Grønland er der siden 1926 ringmærket mere end 280.000 fugle af 53 arter med metalringe fra Zoologisk Museum. Ringmærkningen er gennem tiden udført af mere end 300 ringmærkere overalt i Grønland.

Denne store indsats har resulteret i mere end 15.500 genfund og aflæsninger af 43 forskellige fuglearter. Dertil kommer mere end 2.000 fugle som er mærket i udlandet og genfundet eller aflæst i Grønland. De udenlandske mærkninger har tilføjet yderligere 14 arter til listen.

Hovedparten af genmeldingerne skyldes en stor ringmærkningsindsats efter 2. Verdenskrig indtil 1980. Men især pga. udenlandske mærkninger genmeldes der stadig mellem 10 og 50 fugle årligt.

Ringmærkning af vilde fugle i Grønland sker med ringe fra Zoologisk Museum, København og sker med forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug jfr. § 26 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle.

Nye metoder til mærkning af fugle

Især indenfor de sidste 20 år er der kommet flere nye metoder til mærkning af fugle. F.eks. kan nævnes farvemærkning, med benringe med individuel kode, som kan aflæses med kikkert eller foto uden først at fange fuglene, samt mærkning med satellitsendere og især dataloggere. Disse metoder til at studere fuglene indgår som regel i artsspecifikke projekter. Metoderne er mere omkostningskrævende end mærkning med metalringe. Til gengæld kan de nye metoder give mere detaljerede data på forholdsvis kort tid.

Læs evt. mere om den type dataloggere, som kaldes lysloggere her