Rådgivning Fugle

Biologisk rådgivning om fugle

Grønlands Naturinstitut rådgiver Selvstyret omkring en bæredygtig forvaltning af fugle i Grønland. GN’s rådgivning omfatter primært de fuglearter i Grønland, der har en økonomisk eller kulturel betydning i forbindelse med fangst, især havfuglene.

GN er høringspart vedr. ændring af relevant lovgivning, f. eks. Fuglebekendtgørelsen og i forbindelse med aktiviteter, der berører yngleområder eller andre vigtige fuglehabitater, f.eks. råstofudvinding.

Rådgivningen afspejler GN’s deltagelse i international forskning som vedrører fuglebestande der er fælles med andre arktiske lande via CAFFs havfugle-ekspertgruppe (CBird).

Dokumenter

2018. Feltrapport 2018. Kitsissunnguit
2018. Høringsvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse, 2018
2017. Vedrørende fuglebekendtgørelse nr.1 af 5. januar 2017 og forårsfangst af lomvier
2016. Grønlands lomvie-kolonier
(poster)
2016. Orientering om bestandsstatus og fangst af lomvier i det nordatlantiske område, 28. oktober 2016
2016. Status og rådgivning om lomvier, oktober 2016
2016. Status for lomvien i Grønland, 2016
2016. Orientering af Naalakkersuisut om lomviekolonien på Kitsissut Avalliit/Ydre Kitsissut, Sydgrønland
2015. Høringssvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse
2015. Vedr. svar på spørgsmål angående indberetning om skadedyr til Grønlands Naturinstitut

2013. Rådgivning om ederfugl

2013. Rådgivning om lomvier

2012. Notat om lomviekolonier

2012. Rådgivning om ederfugl

Oktober 2011. Vedr. indsamling af ederfugledun

September 2011. Vedr. forslag om forlængelse af jagttiden for lomvie

Maj 2009. Vedr. eksisterende viden om Snegås i Grønland

Februar 2009. Kommentarer til forslag til ny Fuglebekendtgørelse

August 2008. Fuglearbejdsgruppens anbefalinger til Landstyret

Links
CBird
CAFF