Rådgivning Fugle

Biologisk rådgivning om fugle

Grønlands Naturinstitut rådgiver Selvstyret omkring en bæredygtig forvaltning af fugle i Grønland. GN’s rådgivning omfatter primært de fuglearter i Grønland, der har en økonomisk eller kulturel betydning i forbindelse med fangst, især havfuglene.

GN er høringspart vedr. ændring af relevant lovgivning, f. eks. Fuglebekendtgørelsen og i forbindelse med aktiviteter, der berører yngleområder eller andre vigtige fuglehabitater, f.eks. råstofudvinding.

Rådgivningen afspejler GN’s deltagelse i international forskning som vedrører fuglebestande der er fælles med andre arktiske lande via CAFFs havfugle-ekspertgruppe (CBird).

Dokumenter

Links

CBird
CAFF