How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivning Fugle

Biologisk rådgivning om fugle

Grønlands Naturinstitut rådgiver Selvstyret omkring en bæredygtig forvaltning af fugle i Grønland. GN’s rådgivning omfatter primært de fuglearter i Grønland, der har en økonomisk eller kulturel betydning i forbindelse med fangst, især havfuglene.

GN er høringspart vedr. ændring af relevant lovgivning, f. eks. Fuglebekendtgørelsen og i forbindelse med aktiviteter, der berører yngleområder eller andre vigtige fuglehabitater, f.eks. råstofudvinding.

Rådgivningen afspejler GN’s deltagelse i international forskning som vedrører fuglebestande der er fælles med andre arktiske lande via CAFFs havfugle-ekspertgruppe (CBird).

Links

CBird
CAFF

 
Verified by ExactMetrics