Rødliste

Grønlands Rødliste 2018 – Fortegnelse over grønlandske dyr og planters trusselstatus

Udarbejdet af David Boertmann & Christian Bay, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

I samarbejde med Ida Jacobsen, Carsten Egevang, Eva Garde, Kristin Laidre, Aqqalu Rosing-Asvid, Christine Cuyler og Mikkel Sinding alle fra Grønlands Naturinstitut.

Dette er den anden rødliste over grønlandske plante- og dyrearter. Den er bestilt af det grønlandske selvstyre ved Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Arbejdet med udvælgelse og vurdering af de grønlandske arter er udført af Nationalt Center for Miljø og Energi – DCE ved Aarhus Universitet sammen med Grønlands Naturinstitut (GN). Arbejdet blev finansieret af Miljøstyrelsen, i Danmark (MST) via programmet for ’Miljøstøtte til Arktis’ (DANCEA) bevilling MST-112-00273.

Rødlistens konklusioner er et resultat af samarbejdet mellem forfatterne og relevante medarbejdere ved GN, og de afspejler ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens eller Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs holdninger.

Følgende personer har bistået med oplysninger, råd, vejledning, kommentering og gennemlæsning af manuskriptet til denne grønlandske rødliste: Tony Fox, Benoit Sittler, Jannie Fries-Linnebjerg, Knud Falk, Kurt Burnham, Ib K. Petersen, Lars Holst Hansen, Lars Witting, Marijke De Boer, Karl Zinglersen, Peter Schmidt Mikkelsen, Jesper E. Moeslund, Nette Levermann og Amalie Jessen.

Citeres som: Boertmann, D. & Bay, C. 2018. Grønlands Rødliste 2018 – Fortegnelse over grønlandske dyr og planters trusselstatus. – Aarhus Universitet, Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) og Grønlands Naturinstitut.

1 Rødliste

2 Formål

3 Alle arter, dyr

4 Alle arter, planter

5 DD og NA-arter

6 Nationale ansvarsarter

7 Beskyttelse

8 Klimaændringer

9 Links til andre rødlister