How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Miljø og Råstoffer

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet – inden for problemstillinger omkring eventuelle påvirkninger af miljøet i forbindelse med råstofaktiviteter.

Råstofaktiviteter gennemføres ofte af virksomheder, forskningsinstitutioner og enkeltpersoner.

Rådgivningen sker i forbindelse med udstedelse af tilladelse til efterforskning og godkendelse af feltarbejde under efterforskningen.

Når det enkelte projekt udvikles til en udvinding af mineraler, så skal afdelingen også rådgive om godkendelse af feltarbejde, VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljø) samt monitering i forbindelse med anlæggelse, drift og planer for nedlukning af minen.

Rådgivningen laves i samarbejde med DCE Aarhus Universitet i Danmark.

 

 
Verified by ExactMetrics