Grønlands Klimaforskningscenter

Grønlands Klimaforskningscenter er en interdisciplinær forskningsgruppe som besidder unik viden indenfor Grønlandsk havøkologi, forandringer i økosystemet relateret til ændringer i Grønlands indlandsis og havtemperatur og linket til og effekterne på det grønlandske samfund. Vi har bred erfaring og stor ekspertise indenfor natur- og samfundsvidenskabelige forskningsundersøgelser i Grønland.

Vores hovedopgave er at generere forskningsresultater der bidrager til en bedre forståelse af det grønlandske marine økosystem, klimaforandringer og ændringer i det økologiske grundlag for de levende ressourcer. Det er centralt at kunne vurdere hvordan det grønlandske samfund påvirkes af sådanne ændringer. Vi leder programmerne for langtidsmonitering af havmiljøet og oceanografien langs Grønlands kyster og af samfundskulturelle og -økonomiske dimensioner af ressourceudnyttelse.

Vi udvikler og udbyder forskningsbaserede uddannelsesforløb, og vi bidrager med forskningsbaseret rådgivning til de grønlandske og danske myndigheder. Vi lægger stor vægt på formidling af forskningsresultater internationalt og lokalt ligesom forankring af viden og kompetencer i Grønland er en af vores vigtigste opgaver.

Gå ind på Grønlands Klimaforskningscentrets hjemmeside her.