Mærkede Krabber

Biologerne mærker krabber med gule spaghettimærker (se foto). På mærkerne står der skrevet et nummer samt adressen på Grønlands Naturinstitut. Når biologerne får mærket tilsendt, kan de bl.a. finde ud af hvor langt krabben har vandret gennem tiden. Sådanne informationer er meget vigtige for at forstå krabbebestanden.

Ud fra oplysninger fra de mærker som biologerne har modtaget fra fiskerne, har de bl.a. fundet ud af at 80% af de mærkede krabber vandrer mindre end 10 km, hvorfra de blev genudsat ved mærkningen under de biologiske undersøgelser.

Hvis du finder en mærket krabbe, er det derfor meget vigtigt, at du sender oplysningerne til Naturinstituttet så krabbens vandringer kan følges.

Indsend mærket sammen med det udfyldte mærkeskema

På skemaet, der kan downloades her: Afleveringsskema, noteres følgende oplysninger

  • Fangststedet (position, feltkode og dybde)
  • Krabbens skjold-tilstand
  • Finderens identitet (navn, adresse, CPR- og kontonummer)
  • Udfyld skemaet og indsend det sammen med mærket til:

Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk

Dusør

Du får en dusør, hvis du indleverer et krabbemærke. Dusøren er på 150 kr., hvis du indleverer mærket sammen med oplysninger, som fremgår af skemaet.

Krabbe med mærke. Foto: A.D. Burmeister.