How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Skaldyr

Biologisk rådgivning om rejer og krabber

Rejerne er i dag langt den vigtigste fiskeriressource for vores samfund. Næsten 80 % af Grønlands samlede vareeksport stammer fra salg af rejer og rejeprodukter.

Selvstyret ønsker, at ressourcen udnyttes bæredygtigt, så det også fremover er muligt at opretholde et indbringende fiskeri. Derfor er det en meget vigtig opgave for Grønlands Naturinstitut at rådgive Selvstyret om udnyttelsen af denne ressource.

For at fiskeriet ikke skal svinge for meget fra år til år, er det vigtigt, at fiskeriet er afbalanceret i forhold til, hvad bestandene er i stand til at reproducere. Grønlands Naturinstitut bruger oplysninger både fra egne biologiske undersøgelser og fra fiskeriet, som grundlag for den rådgivning vi hvert år afleverer til Grønlands Selvstyre.

 
Verified by ExactMetrics