How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årsberetninger

Årsberetning 2022

2022 vil blive husket som året, hvor Rusland invaderede Ukraine. En begivenhed, der sendte chokbølger ud i hele verden og også fik betydning for Grønland og Grønlands Naturinstitut. Høj inflation og voldsom stigning i oliepriserne skabte store udfordringer for instituttets økonomi, og det faglige samarbejde i arbejdsgrupper under Arktisk Råd og internationale forskningsprojekter blev direkte påvirket af internationale sanktioner.

Glædeligt var det til gengæld, at Corona-epidemien omsider slap sit tag, og der kunne sættes fuld gang i instituttets mange aktiviteter. Året bød også på en stor festdag, da instituttets nye forskningsskib ”Tarajoq” ankom til Grønland, og dåben af skibet kunne fejres ved kajen i Nuuk. Skibet gennemførte efterfølgende hele sit første årsprogram uden afbræk og til stor tilfredshed for brugerne. Indkøring af skibets mange tekniske installationer, afhjælpning af ”børnesygdomme” og tilpasninger af udstyr til arbejdsgangene blev udført med iver, stolthed og stor indsats fra besætning og rådgivere.

Det var ikke kun til vands, men også til lands og i luften, at aktivitetsniveauet var stort. Forskningsprojekter og moniteringsprogrammer for bestandsopmålinger og klimaeffekter blev udført i hele Grønland fra Qaanaaq i Nordvestgrønland til Nunap Isua i syd og videre til Daneborg/Zackenberg i Nordøstgrønland. Arbejdet var mangeartet og omfattede alt fra en stor tælling af narhvaler i Østgrønland i samarbejde med lokale fangere til oprensning af tabte fiskeredskaber med instituttets andet forskningsskib ”Sanna” i Nuup Kangerlua i samarbejde med lokale fiskere. Udover de faste aktiviteter finansieret over Finansloven deltog instituttet også i 102 eksternt finansierede projekter i 2022.

Ved skrivebordene og skærmene blev kræfterne også lagt i, hvilket årets 68 videnskabelige publikationer er et vidne om.

Klaus Nygaard

Direktør

 
Verified by ExactMetrics