How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årsberetninger

Årsberetning 2018

Med 168 publikationer i form af videnskabelige artikler, mødedokumenter og rapporter blev 2018 et produktivt år for Pinngortitaleriffik. Faglig opkvalificering og en høj grad af fastholdelse af det tekniske og videnskabelige personale sikrede samtidig en fortsat stigning i den samlede kompetence og anciennitet ved institutionen, der med udgangen af året mønstrede en samlet ansættelseserfaring på rekordhøje 590 år.

En ting blev dog ikke ældre i 2018, idet Pinngortitaleriffik måtte beslutte at skrotte instituttets havgående undersøgelsesfartøj ”Paamiut”. Efter 47 års virke i Grønland, først som torsketrawler for Den Kongelige Grønlandske Handel, og i de sidste 26 år som forskningsfartøj var det nødvendigt, men også vemodigt at skille sig af med fartøjet. Takket være en meget dedikeret besætning har Pinngortitaleriffik med stolthed drevet skibet i de mange år, og herigennem være i stand til at indsamle nogle af institutionens vigtigste videnskabelige data.

Gennem 2018 er der herefter forløbet en parallel proces og enestående indsats på flere plan, såvel politisk, departementalt, økonomisk og teknisk. Herigennem er det på rekordtid lykkedes at tilvejebringe beslutningsgrundlag og bevilling til et nybygget forskningsfartøj. Det er en meget stor og langsigtet investering i forskningsinfrastrukturen i Grønland, som vil give sit afkast gennem de næste generationer, og som tydeligt viser opbakning og forståelse for Pinngortitaleriffiks virksomhed.

Klaus Nygaard
Direktør