How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årsberetninger

Årsberetning 2019

Som den største begivenhed i Grønlands Natur­instituts historie, blev der i 2019 indgået kontrakt med det spanske værft Balenciaga om bygning af instituttets ny havgående forskningsskib. Dette blev muligt i kraft af en forhøjelse af den afsatte anlægsbevilling fra Grønlands Selvstyre og tilsagn om yderligere støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Byggeriet er herefter sat i gang inden for et samlet råderum på 235 mio.kr. Skibet skal efter planen leveres i slutningen af 2020 og være klar til togt­sæsonen 2021.

Det ny skib vil kunne udføre flere typer aktivite­ter end instituttets tidligere skib ”Paamiut”, og instituttet sættes bl.a. i stand til at udføre overvåg­nings- og forskningsopgaver vedr. både bundle­vende og pelagiske ressourcer. Det 61 meter lange isforstærkede skib vil kunne operere i alle grøn­landske farvande. Skibet udstyres med moderne forsknings- og laboratoriefaciliteter og indrettes til i alt 32 personer ombord. Der er således plads til, at flere forskningshold kan være ombord samtidig, og dermed udnytte sejltid optimalt, ligesom der vil være plads til uddannelses- og praktikophold for elever fra de maritime uddannelser.

Instituttets faciliteter i Nuuk fik også et løft i 2019 med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Feltstati­onen i Kobbefjord blev udvidet med en overnat­ningsbygning og nyt solcelleanlæg, og der blev indrettet et nyt miljølaboratorium i instituttets bådhus. Herudover blev 2 laboratorier i hovedbyg­ningen renoveret og moderniseret.

2019 blev igen et år med mange videnskabelige aktiviteter og stor produktion af videnskabelige artikler og dokumenter, som understøtter insti­tuttets hovedformål: at tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer og beskyttelse af den grøn­landske natur. Med fortsat opbygning af institut­tets Afdeling for Miljø og Råstoffer er instituttets opgaver samtidig udvidet inden for miljøområdet særligt i relation til minedrift.

Grønlands Klimaforskningscenter kunne fejre 10 års jubilæum ved instituttet, bl.a. med afholdelse af klimadage og et stort antal aktiviteter. Klima­forskningscentret er blevet en fast integreret del af instituttet, og bidrager til et øget antal tvær­videnskabelige projekter rettet mod effekter af klimaforandringer i Arktis og betydningen af disse for de arktiske samfund.

På formidlingssiden blev der skabt fundament for en ny mobilvenlig hjemmeside og kontakt via Facebook, som er det mest besøgte sociale medie i Grønland. Kontakten til samfundet blev herigen­nem styrket.

Klaus Nygaard

Direktør