How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årsberetninger

Årsberetning 2020

År 2020 vil med sikkerhed blive husket for udbruddet af Covid-19-epidemien. Følgerne satte sig voldsomme spor i alle dele af samfundet, og Grønlands Naturinstitut gik heller ikke ram forbi. Nedlukning, rejserestriktioner, karantænekrav mm. fik direkte indvirkning på instituttets virksomhed bl.a. i form af et stort fald i antallet af udefrakommende gæsteforskere og samarbejdspartnere. Dette medførte et fald i aktiviteter og indtægter. Omvendt betød omlægning til digitale møder og aflysning af rejser besparelser i både tid og penge. Når epidemien en gang er overstået vil den uden tvivl have sat sig varige spor i måden, der fremadrettet vil blive arbejdet på ved instituttet.

På trods af de mange nye typer af udfordringer lykkedes det instituttet at gennemføre størstedelen af sine planlagte undersøgelser. De udenskærs fiskeriundersøgelser krævede særligt store anstrengelser, idet den midlertidige mangel på eget forskningsskib nødvendiggjorde indchartring af udenlandsk kapacitet. For uddannelsesudbuddet og de internationale studerende ved instituttet var året også en særlig udfordring, men alle gennemførte deres eksaminer, bl.a. takket være instituttets nye faciliteter for fjernundervisning og indkvartering.

I kraft af medarbejdernes tilstedeværelse i Grønland kunne instituttet tilmed træde til og løse opgaver for udenlandske partnere, der ikke selv kunne komme frem til feltarbejde eller udstationeret udstyr. Dette viser betydningen af instituttets tilstedeværelse og forankring for den internationale forskning i Grønland – et forhold, der vil blive styrket gennem den Internationale Arktiske Hub (IAH), som blev oprettet i 2020. IAH er et uafhængigt og tværgående organ, som af praktiske årsager er indlejret i Grønlands Naturinstitut. Instituttet hilser dette tiltag velkommen.

Instituttets produktion af videnskabelige artikler, rådgivning mm. fortsatte på et højt niveau, og var kun i mindre omfang påvirket af pandemien. I forlængelse af Grønlands Klimaforskningscenters 10-års jubilæum 2019 blev der endvidere udgivet en flot bog om den sidste dekades tværvidenskabelige forskning i Nuup Kangerlua.

I september kunne årets største glædelige begivenhed fejres med søsætningen af instituttets nye forskningsskib fra værftet i Spanien. Covid-situationen har medført forsinkelse, og skibet forventes nu leveret i sommeren 2021. Udover den store samfundsmæssige betydning, som skibet vil få i forbindelse med udforskningen af de levende ressourcer i Grønland, er det også et betydeligt bidrag fra Grønland ved indgangen til FN´s 10-år for havforskning (2021-2030), som platform for international arktisk marin forskning.

 

Klaus Nygaard

Direktør

 
Verified by ExactMetrics