Nr. 38 – 2001 – Lomvien i Grønland: Mulige effekter af forskellige bestandspåvirkende faktorer, og praktiske grænser for ressourceundnyttelse Udgivet 23.05.2000

Se rapport