Nr. 62 – Monitering af havternebestanden på Kitsissunnguit (Grønne Ejland) og den sydlige del af Disko Bugt 2002-2004 Udgivet 04.01.2005

Se rapport