Nr. 86 – Ynglende havfugle i Vestgrønland 2009-2011 – Appendiks med detailkort (40 sider/23MB) kan fremsendes ved henvendelse til Fernando Ugarte: feug@natur.gl Udgivet 08.01.2010

Se rapport