Er den østgrønlandske bestand af hellefisk sin egen?