Isbjørneundersøgelser 2011-2014

Foto: Fernando Ugarte.

Isbjørneforskere fra Afdelingen for Pattedyr og Fugle i Grønlands Naturinstitut var med til at udføre en omfattende undersøgelse af isbjørnebestande i Baffin Bugt og Kane Bassin i årene 2011-2014. Isbjørneundersøgelserne er et af de største undersøgelser af havpattedyr, som Grønlands Naturinstitut har været med til at udføre i samarbejde med en række andre isbjørneforskere fra andre lande. I dette TEMA kan du læse om undersøgelsernes formål og udførelse:

Isbjørne i Baffin Bugt ramt af klimaforandringer.

Rapport af isbjørneundersøgelserne ”Re-Assessment of the Baffin Bay and Kane Bassin Polar Bear Subpopulations”:

Executive Summary

Chapter 1-3

Chapter 4-7

Chapter 8-14