NaturMap og Datacenter

 

Direkte link til NatureMap hub https://naturemap.eamra.gl

Afdelingen har opbygget online kort over vigtige, biologiske områder og fredede arealer i Grønland. Informationerne bruges i rådgivning til Miljøstyrelsen for Råstofområdet, f.eks. når rådgiverne skal bedømme om et mineralselskabs aktiviteter kan påvirke områdets biologi væsentligt. Kortet indeholder informationer, der er udarbejdet af Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet, og forsøges løbende udbygget efter behov og midler. Informationer fra det fælles datacenter vil løbende blive inkluderet i NatureMap.