Rådgivning om kystzonen

 

Afdelingen for Miljø og Råstoffer indgår i Arktisk Råds videnskabelige arbejdsgruppe CBMP Coastal, der rådgiver om forhold i kystzonens biologi. Der er særlig fokus på forekomster af tangskov og ålegræs og påvirkning fra industriel udvinding. Arbejdet sker i samarbejde med Aarhus Universitet og ofte via specifikke projekter.