Rådgivning om vegetation, landbrug og kystzonen

 

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver Grønlands Selvstyre og det grønlandske samfund om vegetation, f.eks. påvirkning af vegetation under anlægsarbejde eller andre projekter. Rådgivningen er ikke dækket af midler fra finansloven og gennemføres efter specifikt behov.

Afdelingen for Miljø og Råstoffer er Naturinstituttets repræsentant i Landbrugsrådet, hvor vi rådgiver rådet om ny viden omkring landbrug.

 

Rådgivning om kystzonen

Afdelingen for Miljø og Råstoffer indgår i Arktisk Råds videnskabelige arbejdsgruppe CBMP Coastal, der rådgiver om forhold i kystzonens biologi. Der er særlig fokus på forekomster af tangskov og ålegræs og påvirkning fra industriel udvinding. Arbejdet sker i samarbejde med Aarhus Universitet og ofte via specifikke projekter.