Isbjørn

 

Art Forvaltningsområde Rådgivning År Kilde
Isbjørne Kane Basin 10 (Grønland og Canada) 2017 SWG/JCPB 2017
Baffin Bugt 160 (Grønland og Canada) 2017 SWG/JCPB 2017
Davis Strædet Fangst foregår primært i Canada 2023 IUCN/PBSG 2023
Sydøstgrønland Under bearbejdelse 2024
Østgrønland 0 2022 GINR 2022