Sæler

Art Forvaltningsområde Rådgivning År Kilde
Spættet sæl Hele Grønland Nul fangst 2023 NAMMCO 2023c
Grå sæl Hele Grønland Nul fangst 2023 NAMMCO 2023c
Grønlands sæl Hele Grønland Fangst ok 2023 ICES/NAFO/NAMMCO 2023
Klapmyds Hele Grønland Fangst ok 2023 ICES/NAFO/NAMMCO 2023
Ringsæl Hele Grønland Fangst muligvis ok, bifangst afrapportering bør blive bedre NAMMCO 2023d
Ringsæl Kangia Monitering anbefales NAMMCO 2023d
Remmesæl Hele Grønland Monitering anbefales NAMMCO 2003e

 

 

 

Der er fri fangst på grønlandssæl, klapmyds, ringsæl og remmesæl, dog må man ikke skyde unger der dier og unger med lange pelse.