Storhvaler

 

Art Forvaltningsområde Rådgivning
Vågehval Vestgrønland 164
  Østgrønland 20
     
Finhval Vestgrønland 19
     
Pukkelhval Vestgrønland 10
     
Grønlandshval Vestgrønland 5