Rejer i Østgrønland

Østgrønland      2.500 tons
Rådgivning for 2023 2.000 tons
Total fangst forventet i 2023 <6.000 tons

NAFO rådgiver, at fangsterne i 2024 ikke bør overstige 2.500 tons, hvilket er 500 tons mere end rådgivningen for 2023. Der er usikkerhed om udbredelse af bestanden, men tilgængelige data fra biologiske undersøgelser og fiskeri peger på, at bestanden er koncentreret i et begrænset område. NAFOs videnskabelige råd har i år accepteret anvendelse af SPiCT-modellen som værktøj til vurdering af rejebestanden i Østgrønland.

Om rådgivningen

Fangsterne har været stigende siden 2017 (Figur 5). I 2023 er rejebestanden beregnet til at ligge 22 % under optimal biomasse (Figur 6), og samtidig er fiskeridødeligheden over den optimale grænse (Figur 7). Fiskeriaktiviteten har været på et lavt niveau, og det er usikkert, om fangstraterne afspejler bestandens status. Endvidere viser de biologiske undersøgelser i 2020 og 2022-2023 og data fra fiskeriet siden 2014, at bestanden er koncentreret i et begrænset geografisk område. Der er intet rekrutteringsindeks for bestanden, da kun meget få unge (juvenile) rejer fanges i området.

Tabel 1. Totale landinger (tons) af rejer i Østgrønland fra 2013 til 2022
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NIPAG fanget 622 576 49 561 547 1.580 3.172 3.067 5.295 5.867
1 forventet

 

Hent hele dokumentet her: Rådgivning vedr. rejebestandene 2023 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007