Rejer i Østgrønland

Østgrønland      2.000 tons
Rådgivning for 2022 3.000 tons
Total fangst forventet i 2022 <5.300 tons

NAFO rådgiver, at fangsterne i 2023 ikke bør overstige 2.000 tons, hvilket er 1.000 mindre end rådgivningen
for 2022. Der er usikkerhed om udbredelse af bestanden, men tilgængelige data fra biologiske undersøgelser
og fiskeri peger på, at bestanden er koncentreret i et begrænset område. NAFOs videnskabelige råd har i år
accepteret anvendelse af SPiCT-modellen som værktøj til vurdering af rejebestanden i Østgrønland.

Om rådgivningen

Fangsterne har været stigende siden 2017 (Figur 5). Rejebestanden ligger i 2022 15 % under den optimale
biomasse (Figur 6), og fiskeridødeligheden ligger over den optimale fiskeridødelighed (Figur 7). Fiskeriindsatsen har været meget lav, så det er usikkert, om fangstraterne afspejler bestandens status i hele området.
Endvidere har surveybiomassen i 2020 og 2022 samt fiskeriet siden 2014 været koncentreret i et meget
begrænset geografisk område. Der er intet rekrutteringsindeks for bestanden, da kun meget få unge (juvenile) rejer fanges i surveyområdet.

Tabel 1. Totale landinger (tons) af rejer i Østgrønland fra 2013 til 2022
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NIPAG fanget 1.717 622 576 49 561 547 1.580 3.172 3.067 5.295
1 forventet

 

Hent hele dokumentet her: Rådgivning vedr. rejebestandene 2023 

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007