Rejer i Vestgrønland

Vestgrønland  110.000 tons
Rådgivning for 2022 115.000 tons
Total fangst forventet i 2022 ca. 120.000 tons

NAFO rådgiver, at fangsterne i 2023 ikke bør overstige 110.000 tons, hvilket er 5.000 mindre end rådgivningen for 2022.

Om rådgivningen

Det rådgivne fangstniveau ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at resultaterne fra årets bestandsvurdering viser, at rejebestanden er stabil, men at der samtidig er kommet flere torsk, som forventes
at spise flere rejer. Derudover forventes det, at der i 2022 fiskes 5.000 tons flere rejer end den fastsatte TAC
som følge af kvote overført fra 2021. Dette medfører en risiko på 43 % for at overskride den optimale dødelighed i indeværende år.
Modellen, der beregner udviklingen i bestanden, anvender som i tidligere år rejefiskeriets fangster (Figur 1),
rejebiomassen beregnet ud fra de biologiske undersøgelser, fiskeriets fangstrater og biomassen af de torsk,
der spiser rejer. Der er beregnet en maksimal biomasse i 2004 og herefter et fald frem til 2014. Siden 2017
har biomassen har været stabil og er i slutningen af 2022 beregnet til at være over den biomasse, der kan
sikre et optimalt, bæredygtigt udbytte af rejebestanden (Figur 2).
Antallet af 2-årige rejer, der forventes at komme ind i fiskeriet inden for de næste 3 år, var i både 2019, 2020
og 2022 over gennemsnittet for tidsserien (Figur 4).
Den totale dødelighed (Figur 3) falder i perioden efter 2014 kortvarigt, men stiger igen frem til 2022 til et
niveau tæt på Zmsy.

Tabel 1. Totale landinger (tons) af rejer i Vestgrønland og Canada fra 2012 til 2022
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NIPAG 95.381 88.765 72.256 85.527 92.584 94.878 104.314 113.758 114.569 120.000
1 forventet

Det videnskabelige råd har med udgangspunkt i de af Naalakkersuisut fastsatte forvaltningskriterier for rejefiskeriet i Vestgrønland vurderet, at et fiskeri på 110.000 t i 2023 vil sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden. Det betyder, at risikoen for at overskride en dødelighed, hvor fiskeriet ikke længere er bæredygtigt,
(Zmsy), holder sig inden for 35 %, og risikoen for, at biomassen kommer under det laveste niveau (Blim), er lav.

 

Hent hele dokumentet her: Rådgivning vedr. rejebestand 2023

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007