Rejer i Vestgrønland

Vestgrønland  95.000 tons
Rådgivning for 2023 110.000 tons
Total fangst forventet i 2023 ca. 110.000 tons

NAFO rådgiver, at fangsterne i 2024 ikke bør overstige 95.000 tons, hvilket er 15.000 mindre end rådgivningen for 2023.

Om rådgivningen

Det rådgivne fangstniveau ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at årets bestandsvurdering viser, at rejebestanden er stabil, men at fangstraterne har været faldende, samtidig med at der over de seneste år er kommet flere torsk, som forventes at spise flere rejer. Dette medfører en risiko på 50 % for at overskride den optimale dødelighed i indeværende år.

I 2023 har den havgående trawlerflåde frem til slutningen af juli været udfordret af havisen i Vestgrønland (den kystnære flåde har ikke været påvirket). Isen har også været en udfordring for Grønlands Naturinstituts trawlundersøgelser, og nogle områder er derfor ikke dækket af 2023-surveyet. På grund af manglen på surveydata er der i rådgivningen for disse områder anvendt et gennemsnit af de sidste 5 års data, og rådgivningen for 2024 er derfor behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Modellen, der beregner udviklingen i bestanden, anvender som i tidligere år rejefiskeriets fangster (Figur 1), rejebiomassen beregnet ud fra de biologiske undersøgelser, fiskeriets fangstrater og biomassen af de torsk, der spiser rejer. Der er beregnet en maksimal biomasse i 2004 og herefter et fald frem til 2014. Siden 2017 har biomasse­n har været stabil og er i slutningen af 2024 beregnet til at være over den biomasse, der kan sikre et optimalt, bæredygtigt udbytte af rejebestanden (Figur 2).

Antallet af 2-årige rejer, der forventes at komme ind i fiskeriet inden for de næste 3 år, ligger i 2023 på gennemsnittet for tidsserien (Figur 4).

Den totale dødelighed (Figur 3) falder i perioden efter 2014 kortvarigt, men stiger igen frem til 2023 til et niveau tæt på Zmsy.

Tabel 1. Totale landinger (tons) af rejer i Vestgrønland og Canada fra 2014 til 2023

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NIPAG 88 765 72 256 85 527 92 584 94 878 104 314 113 758 114 569 118 127 110 0002

1 forventet

Figur 1. Total fangst (1970-2023)

Figur 2. Biomasse af rejer (Fra model; 1970-2023)

Figur 3. Dødelighed (fangst og torsk (1970-2023)

Figur 4. Rekruttering (ukiui 2; 1970-2023)

Det videnskabelige råd har med udgangspunkt i de af Naalakkersuisut fastsatte forvaltningskriterier for rejefiskeriet i Vestgrønland vurderet, at et fiskeri på 95.000 t i 2024 vil sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden. Det betyder, at risikoen for at overskride en dødelighed, hvor fiskeriet ikke længere er bæredygtigt, (Zmsy), holder sig inden for 35 %, og risikoen for, at biomassen kommer under det laveste niveau (Blim), er lav.

Hent hele dokumentet her: Rådgivning vedr. rejebestand 2024

Læs rådgivning fra de forrige år:

 

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007