5 DD og NA-arter

Grønlandske arter, som vurderes til enten at være for utilstrækkeligt dokumenteret (DD) eller som ikke opfylder kriterierne (NA) for at kunne vurderes i rødlistesammenhæng

 

Arter som vurderes til utilstrækkelige data (DD)

Det er arter, hvis forekomst i Grønland ikke er særlig godt dokumenteret eller hvis vidensgrundlag er forældet, og som derfor ikke kan vurderes.

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Vurdering International kode
Lille ildfugl Pakkaluaq takornataq Lycaena phlaeas Utilstrækkelige data DD
Bairds ryle Saarfaarsunnaq Calidris bairdii Utilstrækkelige data DD
Thayers måge Larus thayeri Utilstrækkelige data DD
Vindrossel Turdus iliacus Utilstrækkelige data DD
Rensdyr – bestand i Inglefield Land Tuttut Avannarlerniittut Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 VU
Rensdyr – bestand på Nuussuaq Tuttut Nuussuarmiittut Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 VU
Hvidskæving Aarluarsuk Lagenorhynchus acutus Utilstrækkelige data DD
Spækhugger Aarluk Orcinus orca Utilstrækkelige data DD
Døgling Anarnak Hyperoodon ampullatus Utilstrækkelige data DD
Alpe-astragel Astragalus alpinus Utilstrækkelige data DD
Gul snerre Galium verum Utilstrækkelige data DD
Skør-star* Carex membranacea Utilstrækkelige data DD
Edlunds svingel* Festuca edlundiae Utilstrækkelige data DD

Karplanter markeret med * har ikke været navngivet på dansk før.

 

Arter, der kategoriseres som ’vurdering ikke er mulig’ (NA)

Det er arter:

  1. som ikke er etableret med egentlige bestande i Grønland endnu, men som kan være under indvandring.
  2. hvis taksonomiske status er usikker (er det en art/underart eller blot en tilfældig variant)
  3. som er bragt til Grønland af menneskelige aktiviteter, og derfor ikke regnes som hjemmehørende. Der er flere af denne type blandt karplanterne, særligt i byområderne, og de er ikke medtaget her.
Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Vurdering International kode
Sølvmåge Larus argentatus Vurdering ikke mulig NA
Gråsæl Puisi siggutooq Halichoerus grypus Vurdering ikke mulig NA
Nordisk månerude* Botrychium nordicum Vurdering ikke mulig NA
Kamillebladet månerude Botrychium matricariifolium Vurdering ikke mulig NA
Unavngiven månerude-art Botrychium minganense Vurdering ikke mulig NA
Lav ranunkel Ranunculus repens Vurdering ikke mulig NA
Klippe-draba Draba cinerea Vurdering ikke mulig NA
Grønlandsk draba Draba groenlandica Vurdering ikke mulig NA
Norsk draba Draba norvegica Vurdering ikke mulig NA
Bleg draba Draba gredinii Vurdering ikke mulig NA
Arktisk braya Braya humilis Vurdering ikke mulig NA
Grønlandsk braya Braya intermedia Vurdering ikke mulig NA
Spæd mælkurt Polygala serpylifolia Vurdering ikke mulig NA
Edwards fladstjerne* Stellaria edwardsii Vurdering ikke mulig NA
Unavngiven fladstjerne-art Stellaria crassipes Vurdering ikke mulig NA
Unavngiven fladstjerne-art Stellaria monantha Vurdering ikke mulig NA
Unavngiven fladstjerne-art Stellaria laeta Vurdering ikke mulig NA
Blæresmælde Silene vulgaris Vurdering ikke mulig NA
Læge-ærenpris Veronica officinalis Vurdering ikke mulig NA
Almindelig røllike Achillea millefolium Vurdering ikke mulig NA
Porsilds annelgræs Puccinellia porsildii Vurdering ikke mulig NA
Laurentinsk annelgræs Puccinellia laurentiana Vurdering ikke mulig NA

Karplanter markeret med * har ikke været navngivet på dansk før.

Opdateret 20.05.2019