9 Links til andre rødlister

Links til andre rødlister

I UK udgives der ikke samlede rødlister, men lister for forskellige dyre- og plantegrupper, og de følger ikke nødvendigvis IUCN’s system: