9 Links til andre rødlister

Links til andre rødlister

  • IUCN’ globale rødliste
  • Europæisk rødliste: LINK
  • Danmarks rødliste: LINK
  • Sveriges rødliste: LINK
  • Islands rødliste: LINK
  • Norges rødliste: LINK
  • USA benytter ikke IUCNs rødlistesystem, men har en ’Endangered Species Act’, som beskytter truede arter: LINK
  • Canadas liste over truede dyr (COSEWIC) er ikke er udarbejdet efter IUCN’s system: LINK

I UK udgives der ikke samlede rødlister, men lister for forskellige dyre- og plantegrupper, og de følger ikke nødvendigvis IUCN’s system: