Sjældne arter

Arter, der undertiden forekommer og/eller yngler i Grønland, men som ikke er relevante i rødlistesammenhæng. Flere af fuglearterne vil blive begunstiget af klimaændringer, der går mod mildere vejr, og kan derfor forventes at etablere mere permanente bestande i fremtiden.

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Bemærkning
Jærv Kukiffaajooq   Gulo gulo Strejfere fra Canada forekommer undertiden i Nordvestgrønland
Tundrasvane Qussuaraq   Cygnus columbianus Et par ynglede igennem en årrække i 1990erne på Svartenhuk-halvøen
Spidsand Qeerlutoornarnaq   Anas acuta Yngler sjældent og uregelmæssigt i Disko Bugt-området og i Scoresbysund-området
Krikand Qeerlutoornaq   Anas crecca Yngler undertiden i Vest- og Østgrønland
Strandhjejle Anngilik sissarmiu   Pluvialis squaterola Yngler sjældent og uregelmæssigt i Disko Bugt-området.
Hede(Skær-)piber Paarnaqutillip kussattarnaa   Anthus rubescens. Yngler sjældent og uregelmæssigt i Vestgrønland.
Hvid Vipstjert Kussattaq papimmissarajooq/ Eqqoqqortooq   Motacilla alba Yngler undertiden i både Sydvest- og Østgrønland.
Silkehale   Bombycilla garrulus Har siden 2016 ynglet i Narsarsuaq.