Krabber

Orientering vedr. rådgivningen om krabber i 2023

Rådgivningen om fiskeriet på krabber (Chionoecetes opilio) afgives for en etårig periode. Bestandens tilstand vurderes årligt, og rådgivningen justeres, hvis data viser tegn på markante ændringer. Tabel 1 viser rådgivningen for 2023 i tons krabber (detaljeret på følgende sider).

Grønlands Naturinstitut (GN) foretager biologiske undersøgelser i forvaltningsområderne Sisimiut inden- og udenskærs. Fra de øvrige områder har GN kun data fra fiskeriet til rådighed for bestandsvurdering. Der er ikke biologisk rådgivning for indenskærsområderne Upernavik, Maniitsoq-Kangaamiut samt Narsaq-Kap Farvel.

Rådgivning 2022 Fangst 2022 Rådgivning 2023
Upernavik Inden

Uden

244

0

Disko Bugt Inden

Uden

796

772 982

Sisimiut Inden

Uden

547

102

532

97

599

102

Maniitsoq Inden

Uden

Nuuk – Paamiut Inden

Uden

1020

302

422

453

1020

513

Narsaq – Kap Farvel Inden

Uden

GN anbefaler, at der indføres en generel fiskesæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. En fiskesæson vil sikre rekruttering til bestanden og samtidig reducere dødelighed som følge af udsmid. Det vil give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab).

Hent hele dokumentet her: Rådgivning om krabbefiskeriet 2023

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2019-2020
2017-2018 2015-2016 2013-2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007