Krabber

Orientering vedr. rådgivninge om krabber i 2024

Rådgivningen om fiskeriet på krabber (Chionoecetes opilio) afgives for en etårig periode. Bestandens tilstand vurderes årligt, og rådgivningen justeres, hvis data viser tegn på markante ændringer. Tabel 1 viser rådgivningen for 2024 i tons krabber (detaljeret på følgende sider).

Grønlands Naturinstitut (GN) foretager biologiske undersøgelser i forvaltningsområderne Sisimiut inden- og udenskærs. Fra de øvrige områder har GN kun data fra fiskeriet til rådighed for bestandsvurdering. Der er ikke biologisk rådgivning for indenskærsområderne Upernavik, Maniitsoq-Kangaamiut samt Narsaq-Kap Farvel.

Tabel 1. Krabbefiskeri – rådgivning, fangst og kvoter 2023-2024 (tons); ”-” = ingen rådgivning; *= foreløbige fangster for 2023.

Rådgivning 2023 Fangst 2023* Rådgivning 2024
Upernavik inden 219*
  uden 0
Disko Bugt inden 982 629* 982
  uden  
Sisimiut inden 599 626 599
  uden 102 38* 102
Maniitsoq inden
  uden
Nuuk-Paamiut inden 1 020 422* 685
  uden 513 447* 513
Narsaq-Kap Farvel inden -*
uden

GN anbefaler, at der indføres en generel fiskesæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. En fiskesæson vil sikre rekruttering til bestanden og samtidig reducere dødelighed som følge af udsmid. Det vil give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic Conservation Framework for Atlantic Snow Crab).

Desuden anbefales det, at registreringen i logbøger af udsmid af krabber forbedres, så det reelle udtag af bestanden kan beregnes.

 

Hent hele dokumentet her: Rådgivning om krabbefiskeriet 2024 

Læs rådgivning fra de forrige år:

 

2023 2022 2021
2019-2020 2017-2018 2015-2016
2013-2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007