Regionale Baggrunds Undersøgelser

 

Direkte link til Regionale Baggrunds Undersøgelser: https://rba.eamra.gl

Afdeling for Miljø og Råstoffer og Aarhus Universitet har fået til opgave at lave kort og rapporter om specifikke regioner. Rapporterne indeholder et overblik over vigtige biologiske områder, vegetation, eksisterende geokemiske forhold og ældre forureninger og flere andre oplysninger. Rapporterne og de tilhørende kort kan bruges som baggrund for de detaljerede undersøgelser og rapporter, som mineralselskaberne skal gennemføre før en eventuel mine kan startes.