Udvinding af mineraler

 

Rådgivning

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet – inden for problemstillinger omkring eventuelle påvirkninger af miljøet i forbindelse med råstofaktiviteter. Rådgivningen sker i forbindelse med udstedelse af udvindingstilladelse, godkendelse af feltarbejde, VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljø) samt monitering i forbindelse med anlæggelse, drift og nedlukning af miner. Rådgivningen laves i samarbejde med DCE Aarhus Universitet i Danmark.

En del af rådgivningsarbejdet er fortroligt i visse faser af projekterne i henhold til råstofloven. Derfor er kun offentligt tilgængeligt materiale publiceret her. Materialet fremlægges også ved offentligt tilgængelige høringer.

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/minerals findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.