Hammeken NA (2013) Catch Table Update for the West Greenland Shrimp Fishery. NAFO SCR Doc. 13/057. Ser.No.N6218 Udgivet 12.03.2019