Jørgensen, O.A., 2000. Survey for Greenland Halibut in NAFO Divisions 1C-1D, 1999. NAFO SCR Doc. 00/10. Udgivet 03.05.2021