Landa, A., M. Lindén & I. Kojola, 2000. Action Plan for the Conservation of Wolverines in Europe, Bern konvention møde i Oslo 22. – 24. juni 2000. Udgivet 03.05.2021