Nyeland, J., 2004. Status for lomvie, edderfugl og ride i Grønland. Mødedokument til Miljø- og Fredningsudvalgsmøde. 2 pp. 28. april. Udgivet 12.03.2019