Rasmussen LM, Bagger J og Topp-Jørgensen E (red) (2010) Udkast til Strategi for Fuglebeskyttelsesområder i Grønland. – Fuglearbejdsgruppens anbefalinger 2010. Møde om jagt- og forstyrrelsesfrie områder. Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 19. maj, Nuuk Udgivet 12.03.2019