Udvidelse af Naturinstituttet taget i brug

Bestyrelsesformand for Aage V. Jensen Charity Foundation, Advokat Mette Skov og direktør Klaus Nygaard under indvielsen.

 

Samarbejdet mellem forskere, fangere og fiskere, det internationale forskningssamarbejde og fremtidens arbejde med Grønlands levende resurser, klima, miljø og natur var hovedtemaerne ved talerne ved en festlig indvielse, hvor den ny tilbygning til Naturinstituttet blev overdraget fra Aage V. Jensens Fonde som gave til Grønlands Selvstyre.

Bestyrelsesformand for Aage V. Jensen Charity Foundation, Advokat Mette Skov foretog overdragelsen i forbindelse med en reception for omkring 100 indbudte gæster. Mette Skov fremhævede i sin tale det mangeårige og meget positive samarbejde, der har været siden 1980’erne i forbindelse med Fondenes støtte til Grønlands Hjemmestyre og nu Selvstyre. Fondene har støttet en lang række projekter, bogudgivelser, feltfaciliteter, transportmidler og som de største donationer opførelsen af Naturinstituttet, instituttets indkvartering og nu tilbygning til instituttet. Mette Skov udtrykte sin glæde over på denne måde både at kunne bidrage og være vidne til Grønlands rivende udvikling og arbejdet med at sikre en rig natur.

Samarbejdet mellem forskere, fiskere og fangere og den videre styrkelse af dette var et af hovedpunkterne i Naalakkersuisoq Anthon Frederiksens takketale på Grønlands Selvstyres vegne, som modtager af tilbygningen. Anthon Frederiksen pointerede Grønlands Selvstyres ønske om at sikre en mangfoldig natur og lagde vægt på, at Aage V. Jensens Fondes støtte til opførelsen af Grønlands Naturinstitut har været fundamentet, der har gjort det muligt at skabe en institution i Grønland, som samfundet er stolt af, og som giver et videnskabeligt grundlag for forvaltningen af de levende ressourcer. ”På den baggrund har vi i Grønland kunnet sikre en bæredygtig udnyttelse af vores natur, og for flere dyrebestande er udviklingen vendt fra en nedadgående til en opadgående tendens”, sagde Anthon Frederiksen.

Direktør Klaus Nygaard talte på vegne af styregruppen, og påpegede hvor afgørende gode fysiske faciliteter og velfungerende logistik er for en stærk udvikling. Klaus Nygaard rettede en varm tak til Aage V. Jensens Fonde for det visionære og vedholdende engagement, og rettede endvidere en stor tak til entreprenører, håndværkere og rådgivere for et godt samarbejde og et flot resultat i form af den smukke nye bygning.

Tilbygningens ca. 820 kvm2 indeholder kontorpladser til 25 medarbejdere, mødelokale, laboratorier, depotrum, cykelkælder og et loungeområde. Tilbygningen ligger i forlængelse af instituttet og følger i udtryk, materialevalg og kvalitet den oprindelige bygning. Bygningen er finansieret ved donation fra Aage V. Jensens Fonde på ca. 33 mio.kr. Donationen omfatter endvidere inventar, nye frysefaciliteter, konferencefacilitet og ombygning i hovedbygningen.